INT VETERAN RALLYE KUTNÁ HORA

Pravidla Veteran Rallye Kutná Hora

Pravidla závodu

 • Startuje se s vypnutým motorem
 • Minimální doba ujetí trasy je 3 minuty

Nerespektování těchto pravidel je důvodem k diskvalifikaci závodníka

Hodnotící kritéria

 • Jízda pravidelnosti
 • Shoda časů ze 4 kol

Vložené soutěže

 • Nejlépe dobově oblečená posádka

Ceny

 • 1. Místo 300 EUR
 • 2. Místo 200 EUR
 • 3. Místo 100 EUR

Propozice

 • 9:30 Odjezd na start z palackého nám. na autobusové nádraží dle pokynů pořadatelů, řazení vozidel na autobusové nádraží dle pokynů pořadatelů od startovního čísla 1 až 40.
 • 9:30 – 10:00 Řazení na start od startovního čísla 1 až 40 po 3 autech, tedy startovní čísla 1-3, dle pokynů pořadatele, po dokončení 1. kola se vozy vrací zpět na autobusové nádraží.
 • 10:00 Start 1. kola závodu
 • 10:30 Start 2. kola závodu, může být i dříve, druhé kolo začíná po dojezdu posledního vozu prvního kola.

Start a měření času kola závodu

 • Ředitelka závodu dává u startu mávnutím startovním praporkem pokyn k zahájení jízdy.
 • Startuje se s vypnutým motorem.
 • Měření času kola se spustí až ve chvíli, kdy vůz protne startovní fotobuňku.
 • Protnutím cílové fotobuňky měření času kola končí.

Doplňující informace – závěrečná ustanovení

 • Účastník je povinen zachovávat veškeré předpisy a bezpečnostní opatření a dbát pokynů pořadatelů.
 • Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za škody na zdraví, věcech, či majetku způsobené účastníky jízdy.

Upřesnění pravidel aktuálního ročníku, bude vždy v rozpravě před samotným závodem. Pořadatelé si vyhrazují možnost odvolat akci v případě nezbytnosti nebo i vyšší moci.

Organizátor

Dedeman, s.r.o.
sídlo: Sabinova 707/7, Praha 3
IČ: 28935390
DIČ: CZ28935390